7-2-2023: Kabinet wil behandeling wetsvoorstel RIV-toets hervatten

Een verzekeringsarts van UWV kan achteraf oordelen dat de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd over een zieke werknemer. De werkgever moet dan mogelijk nog een jaar het loon doorbetalen. Zo’n loonsanctie is niet altijd gerechtigd, wijst recente rechtspraak uit.

Eind 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep in een zaak nog dat het voor eigen risico van een werkgever kwam dat hij afging op het advies van zijn bedrijfsarts. Een werknemer was hersteld verklaard door deze arts, waarna de werkgever geen re-integratie-inspanningen meer had verricht. De werkgever pakte de re-integratie ook niet op nadat UWV had vastgesteld dat het oordeel van de bedrijfsarts onzorgvuldig was. De werkgever moest daarom als eigenrisicodrager voor de Ziektewet een jaar langer een ZW-uitkering betalen. Ondanks zulke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechterlijke instantie in Nederland op het gebied van de sociale zekerheid – is het niet zo dat werkgevers altijd moeten boeten voor een verkeerd advies van de bedrijfsarts.

Vertrouwen in bedrijfsarts wordt niet beboet
Zo heeft advocatenkantoor WVO op LinkedIn gemeld dat Rechtbank Amsterdam in een (nog) niet gepubliceerde zaak onlangs oordeelde dat een werkgever (bijgestaan door WVO) geen loonsanctie hoefde te betalen nadat hij het advies van de bedrijfsarts ‘netjes en te goeder trouw’ had opgevolgd. De verzekeringsarts van UWV stelde achteraf vast dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer niet goed had ingeschat. UWV verwees naar de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en gaf aan dat het onjuiste advies voor rekening en risico van de werkgever kwam.

Meerdere rechtbanken vallen werkgevers bij
Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de werkgever geen reden had om aan het advies van de bedrijfsarts te twijfelen. UWV wist ook niet aan te tonen wat de werkgever redelijkerwijs nog meer had kunnen doen. Het beroep van de werkgever tegen de loonsanctie werd daarom gegrond verklaard. Dit oordeel van Rechtbank Amsterdam staat niet op zich; Rechtbank Oost-Brabant kwam in 2022 ook tot het oordeel dat in situaties waarbij de werkgever op het advies van de bedrijfsarts mag vertrouwen, er geen loonsanctie behoort te volgen. De komende tijd zal blijken of meer rechters deze lijn volgen en of duidelijker wordt in welke situaties er geen aanleiding tot twijfel is.

Wetsvoorstel maakt advies van bedrijfsarts leidend
Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel dat relevant is voor dit thema. Dit wetsvoorstel regelt dat een verzekeringsarts van UWV bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV) niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer hoeft te beoordelen. Dit maakt een einde aan loonsancties vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts. Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juli 2023.

Bron: RendementOnline