Maatregelen verminderen wachttijd WIA-beoordeling

Bericht van het UWV:

Op dit moment zijn er meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan wij aankunnen. Daardoor lopen wij achter met de beoordelingen en kunnen wij meestal niet binnen 8 weken een beslissing nemen. Wij nemen daarom maatregelen om de beoordeling van een WIA-aanvraag te versnellen. Zo weet u eerder of u een WIA-uitkering krijgt.

Maatregel vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-plussers

Een van de maatregelen is de vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers. Dit betekent dat wij op basis van schriftelijke informatie vaststellen of u een WIA-uitkering kunt krijgen. Bijvoorbeeld op basis van het re-integratieverslag van de werkgever. Dit gebeurt zonder beoordeling door een verzekeringsarts. Hierdoor kunnen wij sneller duidelijkheid geven.

De maatregel geldt voor 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023.

Ik vraag een WIA-uitkering aan. Wat betekent deze maatregel voor mij?

Als u 60 jaar of ouder bent, dan kunt u kiezen voor de vereenvoudigde beoordeling van uw aanvraag. Dit heeft een aantal voordelen:

  • U heeft sneller duidelijkheid over uw uitkering.
  • Als u recht heeft op een WIA-uitkering, is dit altijd het maximale bedrag dat u aan WGA-uitkering kunt krijgen.
  • U krijgt hulp bij het zoeken naar werk.

IVA-uitkering
Het kan ook zijn dat wij op basis van uw informatie denken dat u tot aan uw AOW-leeftijd helemaal niet meer kunt werken. Dan wordt u wel beoordeeld door een verzekeringsarts, zodat u misschien een IVA-uitkering kunt krijgen.

Wanneer geen WIA-uitkering?
U krijgt geen WIA-uitkering als u op dit moment 65% of meer van uw oude loon verdient.

Ik ben werkgever. Wat betekent deze maatregel voor mij?

Uw (ex-)werknemer kan een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag krijgen. Door deze maatregel hebben u en uw (ex-)werknemer sneller duidelijkheid. Belangrijk blijft dat u een volledig re-integratieverslag aanlevert.

Bent u geen eigenrisicodrager?
Als u en uw (ex-)werknemer kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag, dan heeft dit geen gevolgen voor uw gedifferentieerde premie.

Bent u eigenrisicodrager?
Als u en uw (ex-)werknemer kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag, dan betaalt UWV de WIA-uitkering. Maar u blijft wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer.

Bron UWV.nl