Welkom bij TP Verzuimbeheer

TP Verzuimbeheer helpt uw verzuimkosten te minimaliseren. Hierbij houdt u zélf de regie. Dit is logisch omdat u als werkgever twaalf jaar financieel verantwoordelijk bent voor het verzuim (vast én flex).

TP Verzuimbeheer zorgt voor lagere verzuimkosten tijdens de eerste twee jaar ziekte en voor een beperkte instroom in de Ziektewet en de WGA. Daarnaast wordt essentiële kennis over verzuim verankerd in uw organisatie en blijft u altijd op de hoogte van nieuwe, wettelijke regelingen.

TP Verzuimbeheer is volledig onafhankelijk, ontvangt geen provisies of vergoedingen van andere bedrijven of tussenpersonen. Dit garandeert objectiviteit en neutraliteit.

‘Persoonlijk, praktisch, zakelijk, onafhankelijk, transparant, kostenbewust, resultaatgericht’

Referenties

Nieuws

Samenwerking met Transport Logistiek Nederland

TP Verzuimbeheer werkt nauw samen met Transport Logistiek Nederland (TLN), op de gebieden:

• Ziektewet en WGA-analyse (publiek versus privaat)
• Vroegpensioen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
• Bedrijfsovername en de financiële impact van ziekterisico’s