De zelfstandige bedrijfsarts

Hoe u de arbozorg (preventie en begeleiding van ziekteverzuim) regelt, is aan u. U heeft geen contract met een gecertificeerde arbodienst nodig, de juiste kennis inhuren is voldoende. Wel moet u aan een aantal spelregels voldoen. Ik ben voorstander van de inzet van een zelfstandige bedrijfsarts. Dit geeft grote voordelen en past in het idee van regievoering door de werkgever.

TP Verzuimbeheer adviseert u over de inzet van een zelfstandige bedrijfsarts en de integratie in uw organisatie. Dit is van belang, omdat u een aantal taken zelf uitvoert. Mijn ondersteuning bestaat uit:

1. begeleiden bij het opzeggen van het contract met uw arbodienstverlener,
2. selecteren en voorstellen van een zelfstandige bedrijfsarts,
3. begeleiden bij het contracteren van de bedrijfsarts,
4. inregelen van (wettelijke) taken, zoals een verzuimspreekuur ‘in company’, verplichte keuringen, melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
5. begeleiden en monitoren van de verzuimcoördinator bij contact met de bedrijfsarts.

Spelregels Arbozorg
Als werkgever moet u het over de vorm van Arbozorg eens zijn met uw medewerkers. Dit gebeurt via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Om de RI&E te laten beoordelen, heeft u een gecertificeerde Arbodeskundige nodig. Voor ziekteverzuimbegeleiding moet een bedrijfsarts beschikbaar zijn.

Voordelen bedrijfsarts
1. Uw persoonlijke relatie met de bedrijfsarts zorgt voor een kwalitatieve verbetering van het verzuimbeleid.
2. U betaalt alleen voor de gewerkte uren met een vast uurtarief en niet voor de overhead van een reguliere arbodienst.
3. U kunt tot wel 40% van de kosten besparen, vergeleken met de ‘oude’ arbodienstverlener, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt.
4. Het spreekuur vindt plaats op het bedrijf. Daardoor zijn voor- en nabespreking en snelle spreekuurterugkoppeling mogelijk en houdt de zieke medewerker maximale binding met het bedrijf.