Meer over TP Verzuimbeheer

TP Verzuimbeheer (TP staat voor Teun Prins) is een adviesbureau in Amersfoort, gespecialiseerd in het terugdringen en beheersen van verzuim en verzuimkosten. Mijn expertise ligt bij bedrijven vanaf vijftig medewerkers in de transportsector. Ik ondersteun uw totale verzuimbeleid, geef intensieve begeleiding en volg alle (nieuwe) wet- en regelgeving rondom verzuim. Mijn benadering is persoonlijk, praktisch en zakelijk. Uw eigen regievoering staat centraal en de nadruk ligt op kostenbeheersing en kennisopbouw.

‘Persoonlijk, praktisch, zakelijk, onafhankelijk,
transparant, kostenbewust, resultaatgericht’

Teun Prins (59)
TP Verzuimbeheer heb ik in 2002 opgericht. Daarvoor heb ik in de verzekeringssector ervaring opgedaan aan de zakelijke kant van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Rode draad in mijn carrière is productontwikkeling, marketing en marktmanagement in het kader van ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

21 jaar TP Verzuimbeheer
TP Verzuimbeheer bestaat inmiddels 21 jaar en is uitgegroeid tot een adviesbureau dat ondersteunt in het totale verzuimbeleid. De afgelopen jaren maakten veel bedrijven gebruik van de diensten van TP Verzuimbeheer.