Ziekte en vroegpensioen

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan vroegpensioen voor medewerker en werkgever interessant zijn. Zeker nu in de transportsector sinds 1 januari 2022 de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) geldt, ofwel de ‘Zwaarwerkregeling’. De RVU-regeling wordt door werkgevers gezamenlijk gefinancierd, dus is het slim om deze actief in te zetten bij langdurig arbeidsongeschikte medewerkers.

Als de medewerker voldoet aan de criteria kan hij via de Zwaarwerkregeling drie jaar voor zijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Hij krijgt dan volledige compensatie voor het AOW-gat. Zijn voordeel is dat de re-integratieverplichtingen stoppen, hij de tijd heeft om te herstellen én natuurlijk vroegtijdig kan gaan genieten van zijn pensioen.

Uw voordelen:
• loondoorbetaling en overige werkgeverslasten stoppen,

• (dure) re-integratieverplichtingen stoppen,

• geen instroom in de WGA en dus geen toerekening via de Gedifferentieerde Premie.

Naast medewerker, partner en werkgever is ook het Pensioenfonds Vervoer nauw betrokken bij de pensioenberekeningen, in combinatie met de Zwaarwerkregeling. TP Verzuimbeheer initieert, ondersteunt en coördineert hierbij. Gezien de grote financiële voordelen is het dus belangrijk dat u bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid ook nadenkt over de optie Vroegpensioen. Ik adviseer u hier graag over.