Ziektewet en WGA: publiek of privaat?

Sinds 1 januari 2014 is de werkgever voor maximaal twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor instroom van medewerkers in de Ziektewet en de WGA. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot € 200.000 per ex-medewerker, mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De vraag is: blijft u bij het UWV (publiek) of gaat u het risico van arbeidsongeschiktheid zelf dragen (privaat)?

  • Bij het UWV betaalt u een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de instroom in deze uitkeringen. Het UWV betaalt de uitkeringen en is verantwoordelijk voor de re-integratie.
  • Lost u het privaat op, dan wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA. U bent dan verantwoordelijk voor de uitkeringen aan (ex-)medewerkers en de bijbehorende re-integratie(kosten). Vanwege het grote financiële risico sluiten bedrijven meestal een verzekering af voor het risico van instroom in de WGA.
  • Analyseer, voordat u deze beslissing neemt, de opties en voor- en nadelen. Niet alleen de kosten spelen een rol, maar ook uw motivatie om invloed te houden op de ex-medewerker (regie). Bij private uitvoering heeft de werkgever namelijk meer controle op de ex-medewerker dan in het publieke stelsel.

Kortom: Een goed beleid rond Ziektewet en WGA kan u grote besparingen opleveren. TP Verzuimbeheer adviseert u hier graag over.